O nas

O EuroStemCell

Projekt EuroStemCell, który rozpoczął swoją działalność w marcu 2010 roku, jednoczy ponad 90 europejskich laboratoriów zajmujących się komórkami macierzystymi i medycyną regeneracyjną.Naszym wspólnym celem jest przekazywanie informacji i angażowanie społeczeństwa w działania związane z komórkami macierzystymi.

Jesteśmy naukowcami, klinicystami, etykami, badaczami z dziedziny nauk społecznych i popularyzatorami nauki. Współpracujemy także ściśle z nauczycielami i przedstawicielami organizacji pacjenckich.

Jesteśmy finansowani w ramach Siódmego Programu Ramowego Komisji Europejskiej (7PR).

Jesteśmy przekonani, że badania dotyczące komórek macierzystych i medycyny regeneracyjnej powinny być dostępne dla każdego. Będziemy wdzięczni za Wasze komentarze i pomysły.

Kto jest kim?

W działalność tej strony zaangażowani są naukowcy i popularyzatorzy nauki z całego świata. Poznaj niektórych z nich.

What we do

This website is the main focus for our work - a multilingual platform where non-specialist audiences can find out about the latest developments in stem cell biology and regenerative medicine.

Read more about the different strands of our work.

Pierwszy EuroStemCell

Europejskie konsorcjum na rzecz badań nad komórkami macierzystymi (nazywane również EuroStemCell) było zintegrowanym projektem finsowanym w ramach Szóstego Programu Ramowego UE.
Dowiedz się więcej…

Skontaktuj się z nami

Czekamy na Wasze opinie i zaangażowanie w działalność tej strony. Skontaktuj się z nami bezpośrednio lub za pomocą formularza kontaktowego.

Jeśli masz ogólne pytania dotyczące komórek macierzystych, sprawdź dział FAQTerminologia.