ESC Logo

Celem programu EuroStemCell jest pomoc obywatelom Europy w zrozumieniu, czym są komórki macierzyste. Dostarczamy rzetelnych, sprawdzonych przez ekspertów informacji oraz materiałów edukacyjnych na temat komórek macierzystych i ich wpływu na społeczeństwo. Otrzymaliśmy fundusze z prowadzonego przez Unię Europejską programu Horyzont 2020 finansującego badania naukowe i innowacje (umowa o dotację nr  652796). 

Stanowimy grupę ponad 400 laboratoriów z całej Europy zajmujących się komórkami macierzystymi i medycyną regeneracyjną, połączonych za pośrednictwem ośrodków badawczych, konsorcjów, sieci i centrów komórek macierzystych. W projekcie biorą udział  naukowcy, lekarze, etycy, przedstawiciele nauk społecznych i popularyzatorzy nauki. 

Nasz zespół projektowy, z siedzibą w Edynburgu, gromadzi i wykorzystuje wiedzę dotyczącą komunikacji w edukacji i nauce poprzez współpracę ze szkołami, prowadzenie szkoleń, opracowanie materiałów dydaktycznych, przygotowanie filmów edukacyjnych, a także organizację  różnych wydarzeń.

EuroStemCell współpracuje z ośrodkami badań nad komórkami macierzystymi finansowanymi ze środków Unii Europejskiej, które wnoszą w projekt znaczny wkład finansowy i naukowy.

Nasz zespół

Clare Blackburn Portrait

Clare Blackburn

Project Coordinator
Amanda Waite Portrait

Amanda Waite

Translation Manager
Anna Couturier Portrait

Anna Couturier

Digital Communications Manager
Jan Barfoot Portrait

Jan Barfoot

Communication and Engagement Manager

Nasi partnerzy i współpracownicy

Petr Dvorak Portrait

Petr Dvorak

Urban Lendahl Portrait

Urban Lendahl

Hans Clevers Photo

Hans Clevers

Gerald de Haan Photo

Gerald de Haan

Christine Kubiak Photo

Christine Kubiak

Michele de Luca

Michele de Luca

Peter Andrews Portrait

Peter Andrews

Thomas Graf Portrait

Thomas Graf

Sarah Chan Photo

Sarah Chan

Henrik Semb photo

Henrik Semb

Shahragim Tajbakbhsh

Shahragim Tajbakhsh

Giuseppe Testa Photo

Giuseppe Testa

Giulio Cossu Photo

Giulio Cossu

Fiona Watt Image

Fiona Watt

Elena Cattaneo Photo

Elena Cattaneo

Freddy Radtke Portrait

Freddy Radtke

Andras Dinnyes Photo

Andreas Dinnyes

Maria Anna  Ciemerych-Litwinienko

Maria Anna Ciemerych-Litwinienko

Wendy Bickmore Photo

Wendy Bickmore

Paolo de Coppi

Paolo de Coppi

Kim Jensen Photo

Kim Jensen

Oliver Brustle Photo

Oliver Brüstle

Göran Hermerén portrait

Göran Hermerén

Christine Mummery Photo

Christine Mummery

Anne Rosser Photo

Anna Rosser

Austin Smith Photo

Austin Smith

Megan Munsie Photo

Megan Munsie

Daniel Besser Portrait

Daniel Besser

Contributors

Melissa Maggioni portrait

Melissa Maggioni

Sean Small portrait

Sean Small

Fiona Lewis portrait

Fiona Lewis

Jessica Schreiter portrait

Jessica Schreiter

Simon Tomlinson portrait

Simon Tomlinson

Ton Rabelink portrait

Ton Rabelink

Polska Włochy Francja Zjednoczone Królestwo Irlandia Hiszpania Belgia Niemcy Szwecja Holandia Szwajcaria Austria Republika Czeska Węgry Dania