Resources & media

Pomoce dydaktyczne dotyczące komórek macierzystych, narzędzia edukacyjne i gotowe ćwiczenia

Jesteś nauczycielem? Popularyzatorem nauki? Nasz dział Narzędzia edukacyjne i Pomoce dydaktyczne zawiera materiały do ściągnięcia i wykorzystania w szkołach, na festiwalach, z dziećmi i z dorosłymi. Sprawdź nasze filmy wideo, mapy, a także komiksy.!

Stem cell comic

Obrazy komórek macierzystych

Stem cell map of Europe

Have you seen our stem cell map of Europe - building a picture of stem cell events, public engagement, news and regulation in Europe? We're adding to the map all the time, but it already has lots of useful and interesting information - including summaries of how stem cell research is regulated in 15 European countries.