Zestaw narzędzi o komórkach macierzystych

Ćwiczenia i pomoce dydaktyczne dotyczące komórek macierzystych do pobrania. Odpowiednie do wykorzystania w klasie, w centrum nauki, podczas dni otwartych i festiwali i innych imprez edukacyjnych. Narzędzia te były wielokrotnie testowane, mogą być dostosowywane w zależności od potrzeb; dołączone są do nich wskazówki, jak je najlepiej wykorzystać. Inne środki są dostępne w katalogu.

Zobacz wszystkie nasze zasoby w języku angielskim.