Posláním EuroStemCell je pomáhat evropským občanům porozumět kmenovým buňkám.

Skvělá zpráva! Brzy přidáme češtinu jako jeden z jazyků EuroStemCell. Zatímco dokončujeme plnou verzi webové stránky, můžete si přečíst tento vybraný obsah.

Tvoříme síť vědců a akademických pracovníků, která poskytuje nezávislé, odborníky revidované informace a praxí prověřené zdroje vzdělávání týkající se kmenových buněk a jejich dopadu na společnost. Také spolupracujeme s pacienty, pedagogy, regulátory, médii, zdravotnickými profesionály a tvůrci politik na rozvoji zapojení a vývoji materiálu, který odpovídá jejich potřebám.

Faktografický list
Regenerace brzlíku

Thymus
Více najdete

Faktografický list
Buněčná identita a reprogramace

Reprogrammation
Více najdete

Faktografický list
iPS buňky a reprogramace: přeměna jakékoli tělní buňky v buňku kmenovou

iPS
Více najdete

Faktografický list
Syndrom krátkého střeva: jak mohou pomoci kmenové buňky?
 

střevní kmenové buňky
Více najdete

 

ThymiStem

Tento projekt obdržel finanční prostředky z rámcového programu pro výzkum a inovace EU Horizont 2020, na základě grantové dohody č. 652796.

Překlad do českého jazyka byl financován projektem Thymistem, financovaným 7. Rámcovým programem pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace Evropské unie pod grantovým číslem  [602587]