Dyskusje: etyca, nauka, komórki macierzyste

Embrionalne komórki macierzyste są otrzymywane z blastocystów – wczesnego stadium rozwoju zarodkowego człowieka. Jednak czym naprawdę są blastocysty i kiedy zaczyna się człowieczeństwo? Co usprawiedliwia takie badania? W tym dającym do myślenia dokumencie eksplorującym aspekty etyczne badań nad komórkami macierzystymi lekarze, naukowcy, etycy, teolodzy i pacjent prezentują swoje odmienne punkty widzenia. 

Celem tego dziewiętnastominutowego filmu jest zapoczątkowanie otwartej debaty na temat badań nad komórkami macierzystymi. Film jest podzielony na rozdziały, z których każdy poświęcony jest kluczowemu zagadnieniu etycznemu.