O EuroStemCell

ESC Logo

Celem programu EuroStemCell jest pomoc obywatelom Europy w zrozumieniu, czym są komórki macierzyste. Dostarczamy rzetelnych, sprawdzonych przez ekspertów informacji oraz materiałów edukacyjnych na temat komórek macierzystych i ich wpływu na społeczeństwo. Otrzymaliśmy fundusze z prowadzonego przez Unię Europejską programu Horyzont 2020 finansującego badania naukowe i innowacje (umowa o dotację nr  652796). Tu możesz się dowiedzieć więcej o historii EuroStemCell (w języku angielskim).

Stanowimy grupę ponad 400 laboratoriów z całej Europy zajmujących się komórkami macierzystymi i medycyną regeneracyjną, połączonych za pośrednictwem ośrodków badawczych, konsorcjów, sieci i centrów komórek macierzystych. W projekcie biorą udział  naukowcy, lekarze, etycy, przedstawiciele nauk społecznych i popularyzatorzy nauki. 

Nasz zespół projektowy, z siedzibą w Edynburgu, gromadzi i wykorzystuje wiedzę dotyczącą komunikacji w edukacji i nauce poprzez współpracę ze szkołami, prowadzenie szkoleń, opracowanie materiałów dydaktycznych, przygotowanie filmów edukacyjnych, a także organizację  różnych wydarzeń.

EuroStemCell współpracuje z ośrodkami badań nad komórkami macierzystymi finansowanymi ze środków Unii Europejskiej, które wnoszą w projekt znaczny wkład finansowy i naukowy.

Nasz zespół

Clare Blackburn Portrait

Clare Blackburn

Project Coordinator
Amanda Waite Portrait

Amanda Waite

Translation Manager
Anna Couturier Portrait

Anna Couturier

Digital Communications Manager
Jan Barfoot Portrait

Jan Barfoot

Communication and Engagement Manager

Nasi partnerzy

Petr Dvorak Portrait

Petr Dvorak

Urban Lendahl Portrait

Urban Lendahl

Maria Anna  Ciemerych-Litwinienko

Maria Anna Ciemerych-Litwinienko

Thomas Graf Portrait

Thomas Graf

Peter Andrews Portrait

Peter Andrews

Hans Clevers Photo

Hans Clevers

Göran Hermerén portrait

Göran Hermerén

Anne Rosser Photo

Anna Rosser

Gerald de Haan Photo

Gerald de Haan

Henrik Semb photo

Henrik Semb

Giulio Cossu Photo

Giulio Cossu

Oliver Brustle Photo

Oliver Brüstle

Shahragim Tajbakbhsh

Shahragim Tajbakhsh

Christine Mummery Photo

Christine Mummery

Austin Smith Photo

Austin Smith

Michele de Luca

Michele de Luca

Freddy Radtke Portrait

Freddy Radtke

Fiona Watt Image

Fiona Watt

Daniel Besser Portrait

Daniel Besser

Megan Munsie Photo

Megan Munsie

Giuseppe Testa Photo

Giuseppe Testa

Andras Dinnyes Photo

Andreas Dinnyes

Kim Jensen Photo

Kim Jensen

Wendy Bickmore Photo

Wendy Bickmore

Sarah Chan Photo

Sarah Chan

Elena Cattaneo Photo

Elena Cattaneo

Paolo de Coppi

Paolo de Coppi

Christine Kubiak Photo

Christine Kubiak

Autorzy i współpracownicy

 Silke Becker portrait

Silke Becker

Paul Kemp portrait

Paul Kemp

Anzy Miller portrait

Anzy Miller

Eliza Wolfson portrait

Eliza Wolfson

Gianvito Martino portrait

Gianvito Martino

Emmanuelle Rial-Sebbag portrait

Emmanuelle Rial-Sebbag

Polska Włochy Francja Zjednoczone Królestwo Irlandia Hiszpania Belgia Niemcy Szwecja Holandia Szwajcaria Austria Republika Czeska Węgry Dania