O EuroStemCell

ESC Logo

Celem programu EuroStemCell jest pomoc obywatelom Europy w zrozumieniu, czym są komórki macierzyste. Dostarczamy rzetelnych, sprawdzonych przez ekspertów informacji oraz materiałów edukacyjnych na temat komórek macierzystych i ich wpływu na społeczeństwo. Otrzymaliśmy fundusze z prowadzonego przez Unię Europejską programu Horyzont 2020 finansującego badania naukowe i innowacje (umowa o dotację nr  652796). Tu możesz się dowiedzieć więcej o historii EuroStemCell (w języku angielskim).

Stanowimy grupę ponad 400 laboratoriów z całej Europy zajmujących się komórkami macierzystymi i medycyną regeneracyjną, połączonych za pośrednictwem ośrodków badawczych, konsorcjów, sieci i centrów komórek macierzystych. W projekcie biorą udział  naukowcy, lekarze, etycy, przedstawiciele nauk społecznych i popularyzatorzy nauki. 

Nasz zespół projektowy, z siedzibą w Edynburgu, gromadzi i wykorzystuje wiedzę dotyczącą komunikacji w edukacji i nauce poprzez współpracę ze szkołami, prowadzenie szkoleń, opracowanie materiałów dydaktycznych, przygotowanie filmów edukacyjnych, a także organizację  różnych wydarzeń.

EuroStemCell współpracuje z ośrodkami badań nad komórkami macierzystymi finansowanymi ze środków Unii Europejskiej, które wnoszą w projekt znaczny wkład finansowy i naukowy.

Nasz zespół

Clare Blackburn Portrait

Clare Blackburn

Project Coordinator
Amanda Waite Portrait

Amanda Waite

Translation Manager
Anna Couturier Portrait

Anna Couturier

Digital Communications Manager
Jan Barfoot Portrait

Jan Barfoot

Communication and Engagement Manager

Nasi partnerzy

Austin Smith Photo

Austin Smith

Giulio Cossu Photo

Giulio Cossu

Sarah Chan Photo

Sarah Chan

Thomas Graf Portrait

Thomas Graf

Fiona Watt Image

Fiona Watt

Christine Mummery Photo

Christine Mummery

Andras Dinnyes Photo

Andreas Dinnyes

Kim Jensen Photo

Kim Jensen

Elena Cattaneo Photo

Elena Cattaneo

Anne Rosser Photo

Anna Rosser

Paolo de Coppi

Paolo de Coppi

Oliver Brustle Photo

Oliver Brüstle

Hans Clevers Photo

Hans Clevers

Göran Hermerén portrait

Göran Hermerén

Michele de Luca

Michele de Luca

Christine Kubiak Photo

Christine Kubiak

Urban Lendahl Portrait

Urban Lendahl

Maria Anna  Ciemerych-Litwinienko

Maria Anna Ciemerych-Litwinienko

Megan Munsie Photo

Megan Munsie

Petr Dvorak Portrait

Petr Dvorak

Freddy Radtke Portrait

Freddy Radtke

Henrik Semb photo

Henrik Semb

Daniel Besser Portrait

Daniel Besser

Giuseppe Testa Photo

Giuseppe Testa

Wendy Bickmore Photo

Wendy Bickmore

Shahragim Tajbakbhsh

Shahragim Tajbakhsh

Gerald de Haan Photo

Gerald de Haan

Peter Andrews Portrait

Peter Andrews

Autorzy i współpracownicy

Connie Eaves portrait

Connie Eaves

David Tosh portrait

David Tosh

Muriel Grenon portrait

Muriel Grenon

Julie Sheridan portrait

Julie Sheridan

Sabine Gogolok portrait

Sabine Gogolok

Veronica Lynch portrait

Veronica Lynch

Polska Włochy Francja Zjednoczone Królestwo Irlandia Hiszpania Belgia Niemcy Szwecja Holandia Szwajcaria Austria Republika Czeska Węgry Dania