Przyłącz się: Badania kliniczne i rejestrowanie pacjentów

Badanie kliniczne jest badaniem naukowym prowadzonym z wykorzystaniem ochotników (ludzi) w celu odpowiedzenia na określone pytania związane ze zdrowiem.

Badania  kliniczne są prowadzone w czterech fazach:

 • Badania  fazy I i fazy II skupiają się na bezpieczeństwie – potwierdzają one, czy leczenie nie jest szkodliwe dla pacjentów.
 • Badania  fazy III lub IV skupiają się na ocenie skuteczności leczenia oraz na opracowaniu terapii, która mogłaby zostać rozpowszechniona.

Więcej informacji na temat procesu badań klinicznych można znaleźć na poniższych stronach internetowych (w języku angielskim) oraz w komiksiePrawdziwa Nadzieja

W pierwszej kolejności radzimy, aby omówić plany i możliwości leczenia z różnymi osobami, przede wszystkim r zlekarzem, z innymi specjalistami, rodziną, opiekunami czy pracownikami organizacji związanej z twoją chorobą.

Rozważ różne opcje, uczestnictwo w badaniach klinicznych nie jest przeznaczone dla każdego. Na stronie closerlookatstemcellls.org znaleźc można informacje pomocne w podjęciu decyzji dotyczącej uczestnictwa w  badaniu klinicznym z wykorzystaniem komórek macierzystych. Informacje na temat trwających obecnie badań  klinicznych – związane z komórkami macierzystymi, jak również z innymi obszarami – można również znaleźć w jednej z baz danych badań  klinicznych (w języku angielskim): Rejestr badań  klinicznych UE, ClinicalTrials.gov organizacji NIH, Międzynarodowa platforma rejestru badań  klinicznych Światowej Organizacji Zdrowia lub Obecnie prowadzone badania  kontrolowane Uwaga: nie wszystkie badania  są zamieszczone w tych bazach danych.

Wyłączenie odpowiedzialności ClinicalTrials.gov - WAŻNE: Informacje na stronie ClinicalTrials.gov są dostarczane przez sponsorów lub naukowców prowadzących badania kliniczne i opublikowanie ich na stronie nie oznacza, że posiadają one poparcie NIH. ClinicalTrials.gov nie weryfikuje wiarygodności naukowej ani tego, jak istotne są przekazywane informacje, poza ograniczonymi przypadkami kontroli jakości w przypadku oczywistych błędów, braków czy niespójności. Zanim zdecydujesz się wziąć udział w badaniu klinicznym, skonsultuj się z zaufanym przedstawicielem personelu medycznego.  

Niektóre organizacje dla pacjentów również oferują platformę do wyszukiwania badań klinicznych. Aby uzyskać więcej informacji na temat badań klinicznych, odwiedź poniższe strony:

 • Bliższe Spojrzenie na Terapie Wykorzystujące Komórki Macierzyste  - informacje pomagające pacjentom i innym zainteresowanym ocenić leczenie z wykorzystaniem komórek macierzystych. Zawiera zarys procesu, dzięki któremu nauka zmienia się w medycynę. Stworzone przez ISSCR (Międzynarodowe Stowarzyszenie na Rzecz Badań nad Komórkami Macierzystymi).
 • ClinicalTrials.gov - Dział 'About Clinical Studies' /’O badaniach klinicznych’
 • Co powinieneś wiedzieć o terapiach wykorzystujących komórki macierzyste - poradnik dla pacjentów napisany przez naukowców z University of Alberta, Albany Medical College i Canadian Stem Cell Network
 • Poradnik dla pacjenta dotyczący terapii z wykorzystaniem komórek macierzystych ISSCR - ośmiostronicowy dokument PDF zawierający informacje dla pacjentów dotyczące terapii wykorzystujących komórki macierzyste i nowych sposobów leczenia
 • Eksperymentalne Leczenie Urazów Rdzenia Kręgowego: O czym powinieneś wiedzieć, jeśli rozważasz uczestnictwo w próbie klinicznej  - czterdziestostronicowy dokument PDF stworzony przez Międzynarodową Kampanię na Rzecz Leczenia Paraliżu Spowodowanego Urazem Rdzenia Kręgowego/International Campaign for Cures of Spinal Cord Injury Paralysis  (ICCP), zawierający ogólne informacje dotyczące badań klinicznych, jak również konkretne informacje dotyczące urazów rdzenia kręgowego. 
 • Terapie wykorzystujące komórki macierzyste w leczeniu stwardnienia rozsianego - osiemnastronnicowy dokument PDF opracowany wspólnie przez  Narodowe Stowarzyszenia Stwardnienia Rozsianego z Wielkiej Brytanii, Włoch, Francji, USA, Australii i przez Międzynarodową Federację Stwardnienia Rozsianego/International Multiple Sclerosis Federation, zawierającą ogólne informacje dotyczące najnowszych badań nad komórkami macierzystymi w stwardnieniu rozsianym, jak również możliwości leczenia i informacje o badaniach klinicznych.
 • Badania kliniczne i komórki macierzyste: co powinni wziąć pod uwagę pacjenci - krótki film (2 minuty) stworzony przez  Stem Cells Australia, w którym dr Kirsten Herbert radzi, jakie pytania powinni zadać pacjenci rozważający uczestnictwo w badaniu klinicznym.

W pierwszej kolejności radzimy, aby omówić te plany z różnymi osobami, przede wszystkim z lekarzem, rodziną, opiekunami czy pracownikami organizacji związanej z twoją chorobą.

Publikacja Bliższe spojrzenie na terapie wykorzystujące komórki macierzyste na  stronie  internetowej ISSCR zapewnia przydatne informacje dla pacjentów, które pomogą w ocenie potencjalnych terapii (w języku  angielskim).

Na stronie znaleźć można następujące informacje i materiały: 

 • Dziewięć Rzeczy, Które Powinieneś Wiedzieć o Leczeniu z Wykorzystaniem Komórek Macierzystych  — co jest obecnie możliwe, a co nie?
 • Poradnik Pacjenta Dotyczący Terapii z Wykorzystaniem Komórek Macierzystych  — poradnik zawierający informacje pomocne dla pacjentów i ich rodzin w ocenie leczenia z wykorzystaniem komórek macierzystych.
 • Jak Nauka Staje się Medycyną — opis procesu koniecznego do opracowania  nowego sposobu leczenia oraz opis międzynarodowych standardów kontroli chroniących prawa i bezpieczeństwo pacjentów.
 • O Co Zapytać? — pytania, jakie należy zadać prowadzącym badanie, aby dowiedzieć się, jakie są potencjalne korzyści oraz ryzyko. 

Więcej informacji dostępnych jest w broszurze Co powinieneś wiedzieć o terapiach wykorzystujących komórki macierzyste - poradnik dla pacjentów napisany przez naukowców z University of Alberta, Albany Medical College i Canadian Stem Cell Network.

Czasami wzięcie udziału w badaniu klinicznym nie jest możliwe. Istnieją jednak inne opcje zaangażowania się w badania - poprzez zgłoszenie się do rejestru pacjentów.

W rejestrze pacjentów lub rejestrze chorób zbierane są informacje o pacjentach dotkniętych konkretnym schorzeniem. Zazwyczaj jest to elektroniczna baza danych. Informacje zawarte w rejestrze pacjentów mogą być wykorzystane przez lekarzy i naukowców do poprawy standardów opieki medycznej osób dotkniętych tym schorzeniem.

W przypadku chorób rzadkich rejestr pacjentów pozwala lekarzom i specjalistom przeglądać dane wielu pacjentów, a nie jedynie informacje o tych niewielu, z którymi spotykają się osobiście. Czasem w badaniach klinicznych terapia jest weryfikowana z danymi pacjentów z rejestru, a nie testowana na grupie pacjentów dotkniętych chorobą, która jest poddawana terapii, i na grupie, które nie jest jej poddawana. Rejestry okazują się być użyteczne w przyspieszeniu badań nad lekami sierocymi (lekami opracowanymi do leczenia chorób rzadko występujących) w konkretnych populacjach.

Niektórzy naukowcy wykorzystują rejestry pacjentów do poszukiwania odpowiednich kandydatów do badań klinicznych. Jeśli rozważasz udział w badaniu klinicznym, uczestnictwo w rejestrze pacjentów może pomóc skontaktować się z klinicystą.

Więcej informacji na temat rejestrów pacjentów i ich wykorzystywania znaleźć można na stronie TREAT-NMD, gdzie znajdują się dalsze informacje i FAQ.

W Europie istnieje kilka list rejestrów pacjentów, między innymi:

Skontaktuj się z nami, jeśli znajdziesz inne rejestry, które powinny znajdować się na liście.

Artykuł ten został opracowany przez EuroStemCell i zrecenzowany przez Phila Rossalla, Research Manager (Knowledge Management) Age UK and Fellow, University of Edinburgh (Knowledge Exchange).